Käyttöehdot

Kuvienjakopalvelu Paa.li:n (jäljempänä "palvelu") käyttöehdot, joita palvelun käyttäjä (jäljempänä "käyttäjä") sitoutuu noudattamaan käyttäessään palvelua.

1. Palvelun kuvaus

1.1 Palvelu on kuvienjakopalvelu. Palveluun tallennettuja kuvatiedostoja voidaan linkittää käytettäväksi muualla internetissä. Palvelu on mainosrahoitteinen ja käyttäjälleen ilmainen. Palvelun kohderyhmänä ovat erityisesti koneharrastajat, mutta myös muu käyttö on sallittua edellyttäen, että pitäydytään palvelun sisältörajoitteiden puitteissa. Pornografinen, kansanryhmää vastaan kiihottava, rasistinen ja muukalaisvastainen, väkivaltaa tai laitonta toimintaa puoltava, uskonnollisesti tai poliittisesti loukkaava, henkilöön kohdistuva, yms. muu lain tai hyvien tapojen kanssa ristiriidassa oleva aineisto on kiellettyä. Ylläpito poistaa soveltumattoman aineiston jos sitä ilmenee. Sopimaton aineisto johtaa todennäköisesti myös käyttäjätunnuksen poistoon. Käyttäjiä kehotetaan yhteisöllisesti huolehtimaan, että kielletystä aineistosta raportoidaan viipymättä ylläpidolle.

2. Rekisteröitymättömät käyttäjät

2.1 Näiden käyttöehtojen katsotaan pätevän käyttäjän velvollisuuksien ja vastuun osalta (kohdat 3.1-3.2) osalta myös rekisteröitymättömiin käyttäjiin.

2.2 Palvelun käyttö on mahdollista myös rekisteröitymättömänä. Palvelu voi milloin tahansa poistaa rekisteröitymättömänä käytön mahdollisuuden, mikäli siihen ilmenee aihetta.

2.3 Rekisteröitymättömällä käyttäjällä ei ole oikeuksia. Rekisteröitymättömänä lähetettyjä kuvia ei voi yksilöidä kenellekään kuuluviksi, koska käyttäjä ei ole rekisteröitynyt. Ne voidaan poistaa automaattisesti asetetun aikarajan kuluttua umpeen tai ylläpidon niin päättäessä.

3. Rekisteröitymättömän tai rekisteröityneen käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

3.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lainsäädäntöä käyttäessään palvelua.

3.2 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan toimissaan näitä käyttöehtoja, palvelussa olevia ohjeita, palvelun sisältörajoitteita, palvelun sääntöjä sekä yleisiä hyviä tapoja.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

4.1 Palveluntarjoaja on parhaansa mukaan pyrkinyt varmistamaan, että rekisteröityneiden käyttäjien aineisto tallennetaan asianmukaisesti ja vikasietoisesti. Kuvatiedostot tallennetaan omalle virtuaalipalvelimelleen. Palveluntarjoaja varmuuskopioi palvelimen päivittäin ja viikoittain. Kuvapalvelin sijaitsee EU-alueella, Liettuan Vilnassa.

4.2 Palveluntarjoajan ei tarvitse perustella mitään erityistä syytä laittaakseen käyttäjän käyttökieltoon tai poistaakseen käyttöoikeudet, vaan voi asettaa käyttäjän käyttökieltoon tai poistaa käyttöoikeudet, kun katsoo sen aiheelliseksi.

4.3 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen käyttäjälle aiheutuneista mahdollisista taloudellisista tappioista, jotka johtuvat ohjelmistoviasta, tietomurrosta tai muusta viasta, joka aiheuttaa palvelun virheellisen toiminnan tai toiminnan estymisen.

4.4 Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen milloin tahansa, eikä palveluntarjoaja ole korvausvelvollinen, mikäli päätyy lopettamaan palvelun kokonaan.

4.5 Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea pitkään käyttämättä ollut käyttäjätunnus ja poistaa kaikki tiedot ja sisältö. Pääsääntöisesti palveluntarjoaja ei kuitenkaan poista rekisteröityneiden käyttäjien tiedostoja.

4.6 Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää ja muuttaa palvelun ominaisuuksia rajoituksetta ja päivittää käyttöehtoja vastaamaan muuttuneita ominaisuuksia.

4.7 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta palveluun ja oikeus poistaa käyttäjän käyttöoikeus, jos palvelutarjoajalla on epäilys tunnuksen tai palvelun ominaisuuksien väärinkäytöstä tai käyttöoikeuksien poisto on palvelun ja yhteisön etujen mukaista.

4.8 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palveluun tallennetusta käyttösääntöjen vastaisesta aineistosta, vaan vastuu on tiedoston tallentajalla. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin poistamaan käyttöehtojen ja lain vastaisen aineiston mahdollisimman pian kun sen olemassaolo on tullut ylläpidon tietoon.

5. Käyttäjätiedot

5.1 Palveluntarjoaja huolehtii käyttäjätiedoista asianmukaisesti. Käyttäjätiedot on tallennettu EU-alueella Amsterdamissa sijaitsevalle palvelimelle. Käyttäjätiedot tallennetaan kryptattuina.

5.2 Palveluntarjoaja ei luovuta käyttäjätietoja oletusarvoisesti mihinkään. Poikkeuksen tästä muodostaa viranomaisen tekemä, lakiin (rikostutkinta, tms.) perustuva vaatimus.

5.3 Palveluntarjoaja ei luovuta käyttäjätietoja mihinkään, ellei käyttäjä ole sitä hyväksynyt. Poikkeuksen tästä muodostaa koko palvelun siirtyminen kolmannen osapuolen haltuun (kohta 6.2).

5.4 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tai luovuttaa käyttäjätiedot suoramarkkinointitarkoituksiin siinä tapauksessa, että käyttäjä on tämän hyväksynyt.

6. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tätä sopimusta ja hyväksyttää se käyttäjällä uudestaan ilmoittamatta etukäteen tulevasta muutoksesta.

6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli se liittyy palvelun myyntiin tai palvelun tuottajan muutokseen.

6.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta ja käyttäjä tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

7. Sopimuksen voimassaolo

7.1 Sopimus tulee rekisteröityneiden käyttäjien osalta voimaan käyttäjän lähettäessä rekisteröintilomakkeen tiedot. Rekisteröitymättömien käyttäjien osalta katsotaan käyttäjän hyväksyneen ehdot lähettäessään tiedoston. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.


Tämä on käyttöehtojen revisio 2.0, voimassa 14.1.2018 alkaen.